Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...Materiały do pobrania- Akademia Trenerów -Kontakt z nami


Twój zupełnie nowy dyplom!Twoja aplikacja na studia!Twoja karta studencka w UK

Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz dyplom Ośrodka Kształcenia Kadr Atena. Stanowi to potwierdzenie zdobycia umiejętności trenerskich w zakresie prowadzenia szkoleń i treningów.

Cel naszych studiów w roku akademickim 2017/2018:

Studia koncentrują się na treningu umiejętności psychospołecznych, skupionych wokół problematyki pracy z grupą lub zespołem, a także rozpoznawania dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowania (w tym m.in. uwzględnianie indywidualnej sytuacji psychologicznej poszczególnych uczestników).

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w Polsce i/lub w UK.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są głównie technikami warsztatowymi. Rozwijane są następujące kompetencje trenerskie:

- projektowanie procesu uczenia się:

Wiedza: uczenie osób dorosłych i formy wspierania rozwoju
Umiejętności: definiowanie potrzeb szkoleniowych, wyznaczanie i ewaluacja celów
Kompetencje społeczne: rzetelność w kontraktowaniu działań rozwojowych

- planowanie i prowadzenie szkoleń:

Wiedza: metody i techniki szkoleniowe, modele planowania doświadczeń rozwojowych
Umiejętności: projektowanie programu szkolenia, prezentowanie wiedzy prowadzenie dyskusji, organizowanie pracy w różnych metodach szkoleniowych
Kompetencje społeczne: elastyczność w prowadzeniu szkoleń, koncentracja na celach szkoleniowych

- budowanie relacji i kierowanie grupą:

Wiedza: rozumienie zjawisk grupowych, kontrakt edukacyjny
Umiejętności: oddziaływanie na atmosferę i zaangażowanie uczestników reagowanie na trudne sytuacje szkoleniowe
Kompetencje społeczne: podejmowanie roli trenera i utrzymywanie jej granic, troska o potrzeby i warunki uczenia się uczestników

- kompetencje specjalistyczne:

Wiedza: tematyka szkoleń i praktyczne stosowanie wiedzy
Umiejętności: selekcjonowanie treści szkolenia, projektowanie materiałów dydaktycznych
Kompetencje społeczne: troska o rzetelność prezentowanej wiedzy, otwartość na uczenie się i informację zwrotną

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe – szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy - wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów (w tym następujących elementów: zadań praktycznych, próbnej etiudy trenerskiej, wypracowanie programu szkoleniowego), test wiedzy trenerskiej, a także praktyczny sprawdzian końcowy - etiuda zaliczeniowa.

Promocyjna cena:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.
Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________