Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...Materiały do pobrania- Coaching -Kontakt z namiTwój dyplom, na który Cię stać!
Twoja aplikacja na studia!
Twoja karta studencka w UK

___________________________


Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz dyplom Ośrodka Kształcenia Kadr Atena. Stanowi to podstawę do ubiegania się o akredytację ICF-IE poprzez ścieżkę ACC Portfolio.

Cel naszych studiów w roku akademickim 2017/2018:

Główny cel wspólnych studiów podyplomowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie i Ośrodka Kształcenia Kadr Atena to przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego, skutecznego coachingu w biznesie, edukacji i w innych kontekstach takich jak rozwój kariery czy osiąganie celów prozdrowotnych poprzez wykształcenie kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie coacha. W tym gronie znajdują się m.in.:

- AGNIESZKA BIERNACKA: Certyfikat Szkoły Coachingu "The Art of Science of Coaching", prowadzonej przez Ericson College i Wszechnicę Jagiellońską. Prowadziła treningi dla menedżerów, kadry zarządzającej oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta m. in. dla Tchibo, Nivea Polska, ZUS, Banku BPH SA i Pekao SA.

- MAŁGORZATA JASKULAK: Psycholog. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu w Grupie TROP (2005r.). Certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community), Certyfikowany Trener TOC (Theory of Constraints) for Education (Floryda), Praktyk NLP. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Wykładowca w Szkole Coachów NBA. Oprócz pracy coachingowej i szkoleniowej, zajmowała się diagnozą różnych obszarów funkcjonowania człowieka (intelekt, osobowość, potrzeby, zdolności). Posiada doświadczenia w szkoleniach różnych grup zawodowych, a w tym biznesmenów, nauczycieli, policjantów, pracowników samorządowych, naukowców.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Wybrane elementy programu studiów:

- Kontrakt w coachingu
- Typy klienta w coachingu
- Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
- Komunikacja w coachingu, poziomy komunikacji
- Techniki diagnozy psychologicznej klienta
- Linia stanów
- Metoda Integracji Zasobów
- Executive coaching
- Life coaching
- Mind Body Bridging
- Harvardzki Model Mentoringu
- SELF-coaching
- Budowanie mapy systemu rodzinnego
- Life Flow Coaching
- Zarządzanie konfliktem

Opis nabytych umiejętności i kompetencji:

Praktyczne opanowanie unikalnych kompetencji takich jak przygotowanie i prowadzenie coachingu w różnych kontekstach. Dla menedżerów - umiejętność motywowania i rozwijania swoich zespołów, dla osób zajmujących się sportem - możliwość wyzwalania potencjału zespołów i zawodników i prowadzenia ich do zwycięstwa. Dla osób pracujących w sytuacjach pomocowych takich jak poradnictwo psychologiczne i terapia - rozwój warsztatu poprzez wykorzystanie nowych modeli narzędzi. Dla tych, którzy jeszcze poszukują swojego miejsca we współczesnym świecie jest to możliwość zdobycia wolnego dobrze opłacanego zawodu coacha.

Adresaci:

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności, a w szczególności:

- Menedżerowie wszystkich szczebli
- Przedsiębiorcy i właściciele małych firm
- Wszyscy, którzy pracują z ludźmi i chcą wykonywać zawód coacha
- Trenerzy i konsultanci przygotowujący i prowadzący szkolenia
- Osoby, które zawodowo zajmują się pomocą socjalną
- Pedagodzy, psychologowie
- Każdy, kto jest zmotywowany do nowego etapu swojej kariery.

Program studiów i forma studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu. Program obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 9 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów w małych grupach. Celem jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego coachingu w bardzo różnorodnych kontekstach, zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym tzw. life coaching. W trakcie studiów uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności w wybranym przez siebie obszarze poprzez superwizję oraz tematy pracy własnej. Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń, czyli wcielenia się w rolę coacha jak i klienta.

Formy zajęć:

Wprowadzenie teoretyczne: przedstawienie modeli/algorytmów działania, które w łatwy sposób dawałyby się zastosować w praktyce działalności coachingowej; forma: wykład ilustrowany przykładami. Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach coachingowych. Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy Scenki, odgrywanie ról - praca z kamerą, konsultacje przez skype. Symulacja i projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studium pod nadzorem wykładowcy.

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia studiów jest: obecność na zajęciach, 10 godzin zrealizowanych sesji coachingowych (w tym: sesje wzajemne uczestników, praktyka indywidualna - zarejestrowana i poddana ewaluacji), 3 sesje coachingowe zdalne - superwizowane, egzamin teoretyczny - test wiedzy, egzamin praktyczny - sesja superwizowana.

Cena promocyjna:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.
Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________