Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...Materiały do pobrania- Interwencja Kryzysowa -Kontakt z nami


Coraz bardziej przydatny dyplomPobierz tutaj aplikację na studiaTaką kartę studencką dostaniesz

Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. Stanowi to potwierdzenie zdobycia wiedzy oraz kompetencji w obrębie spraw dotyczących interwencji kryzysowych.

Cel pierwszej edycji naszych studiów w roku akademickim 2017/2018:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego, itp.), lub też z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, itp.).

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 - 4 tygodnie. Program naszych studiów realizujemy w ciągu 180 godzin dydaktycznych. Obejmuje on zarówno wiedzę z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na psychologię konfliktów i kryzysów oraz psychoprofilaktykę. Interdyscyplinarność kształcenia wymaga specjalistów z wielu podzakresów psychologii: od psychologii zarządzania i marketingu po społeczną psychologię kliniczną.

Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, prawa.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu dyplomowego (praca + prezentacja).

Promocyjna cena:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.
Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________