Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

UCZELNIE
PARTNERSKIE- Pracownicy & Współpracownicy -ZNANI WYKŁADOWCY W NAJNOWSZEJ HISTORII PUNO
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego


Akademia Humanistyczna

PROFESOR HONOROWY:

prof. Jerzy WyrozumskiPROFESOROWIE AFILIOWANI:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
prof. dr Mirosław Matyja
prof. dr hab. Elżbieta PerzyckaPROFESOROWIE WIZYTUJĄCY:

prof. dr hab. Maria Gańczak
prof. dr hab. Anna Seretny
prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-KoniuszyPROFESOROWIE:

prof. dr Włodzimierz Bronic-Czerechowski
prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Michael Fleming
prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. dr Alicja Moskal
prof. dr Stefan Stańczyk
prof. dr hab. Halina Taborska
prof. dr Nina Taylor-Terlecka
Ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki
prof. dr Mirosław WyszyńskiPROFESOROWIE EMERITUS:


prof. dr Bolesław Indyk
prof. dr Tomasz Piesakowski


DOKTORZY:

dr Barbara Czarnecka
dr Grażyna Czubińska
dr Waldemar Gontarski
dr Małgorzata Dawidek Gryglicka
dr Magdalena Łużniak-Piecha
dr Teresa Naidoo
dr Wojciech Rappak
dr Żaneta Steffek
dr Agnieszka Szajner


dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
dr Katarzyna Zechenter
dr Lesław Zieleźnik
dr Iwona Zaczyk
dr Marian Zastawny
dr Magdalena ZegarlińskaMAGISTRZY:

mgr Magdalena Banach
mgr Agata Błaszczyk
mgr Adriana Górka
mgr Magdalena Górka
mgr Wojciech Klas
mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Beata Howe
mgr Aleksandra Jędryszek
mgr Marcin Jurczyk
mgr Urszula Kaźmierska
mgr Monika Kmiecik
mgr Leszek Kulaszewicz
mgr Justyna Kulczyk
mgr Sabina Mazoruk
mgr Edyta Nowosielska
mgr Agata Ogrodnik
mgr Monika Plata
mgr Joanna Rachwał
mgr Mirosław Szcześniak
mgr Urszula Walczak
prof. Krystyna Iglicka
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa


prof. Marek Kornat
Polska Akademia Nauk


prof. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej


prof. Stanisław Mocek
Collegium Civitas


prof. Krystyna Skarżyńska
Szkoła Wyższa Psychologii Społ.


prof. Andrzej Skrzypek
Uniwersytet Warszawski


- U P D A T I N G -_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________