Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

MISJA KKP- Kurs Kultury Polskiej PUNO -WIADOMOŚCI

<< ZOOM >>

W bieżącym roku akademickim na Kursie Kultury Polskiej tematem wiodącym jest: Polska - wiek XXI, czyli obraz dzisiejszej Polski w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach międzynarodowych.

Zajęcia KKP odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w sali wykładowej PUNO, w budynku POSK, III piętro, 240 King Street, London W6 0RF. Wstęp wolny.
----------------------------

Prof. dr hab.
Halina Taborska

"Muzeum Historii
Żydów Polskich
w Warszawie.
Czyje? Jakie?
Dla kogo?"

Otwarty wykład
KKP na PUNO
Londyn, 20.05.2013

----------------------------


KURS KULTURY POLSKIEJ PUNO


rok ak. 2017/2018, sem. I - zimowy
Wykłady w poniedziałki o godz. 18.00, Sala Wykładowa PUNO
WSTĘP WOLNY


Polska w latach 1956 - 197009.10.2017 dr Grażyna Czubińska
Reminiscencje wpływu systemu PRL na postawy Polaków i ich rodzin na emigracji w Wielkiej Brytanii, na podstawie ostatnich badań PUNO

16.10.2017 mgr Aleksandra Jędryszek
Wybrane problemy życia codziennego Polaków w latach 1956-1970

23.10.2017 mgr Anetta Ogrodnik
Kościół w Polsce po 1956 roku i jego rola w społeczeństwie

30.10.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
"Wszyscy jesteśmy szwagrami", czyli życie kulturalne w Polsce w latach 60.

06.11.2017 dr Magdalena Zegarlińska
Polityka kulturalna PZPR

13.11.2017 mgr Regina Wasiak-Taylor
Wit Tarnawski i Conrad

20.11.2017 mgr Regina Wasiak-Taylor
Wit Tarnawski - zapomniany pisarz emigracyjny

27.11.2017 mgr Agata Błaszczyk
Dramat powrotów do Kraju żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie po demobilizacji

04.12.2017 ks. prof. Władysław Wyszowadzki
Z historii Kościoła

11.12.2017 prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Kulturowa duchowość Polaków


Przerwa świąteczno-noworoczna 18 XII 2017 – 1 I 2018


08.01.2018 mgr Damian Lawer
Powstanie i funkcjonowanie Układu Warszawskiego. Interwencja na Węgrzech i w Czechosłowacji

15.01.2018 dr Joanna Janicka
Turystyka religijna w Polsce po II wojnie światowej

22.01.2018 mgr Anna Stefanicka
Rola Instytutu Piłsudskiego w Londynie w upamiętnianiu mitu Marszałka

29.01.2018 mgr Agata Błaszczyk
Cisza przed burzą. Przesłanki kryzysu gospodarczego i społecznego w PRL pod koniec lat 60.


Przerwa zimowa 5 - 17 II 2018


SŁOWO OD DZIEKANA


"KULTURA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM"


W starożytności słowo cultura (uprawa) miało wąskie, techniczne znaczenie i odnosiło się do rolnictwa i uprawy płodów rolnych. W późniejszych czasach pojęcie to rozszerzyło się obejmując swym zasięgiem naturę ludzką, ludzki charakter, zachowanie, itd. Nowożytna kultura obejmuje zjawiska „duchowe” i materialne. W kulturze wyodrębniamy zespół najwyższych intelektualnych, artystycznych i moralnych wartości, tworzących w sumie idealny, ale rzadko w pełni realizowany model człowieka „kulturalnego”. Badamy też całe społeczeństwa i ich charakterystyczny styl życia i zachowania. Szerokim pojęciem kultury posługujemy się, gdy studiujemy zaginione kultury Inków i Majów, kultury Dalekiego Wschodu oraz bliskie nam kultury słowiańskie.

W wieku XXI mamy wiele nowych pojęć i odgałęzień kultury, np. mamy kulturę i subkulturę. W ramach tak ważnych podziałów kultury jak sacrum i profanum dzieją się ostatnio rzeczy najdziwniejsze. Może dawniej nie było lepiej, ale każde pokolenie spotyka się z nowymi, trudnymi problemami, z którymi musi się uporać.

Prof. Alicja Moskalowa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________