Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Konferencje PUNO -


=> Konferencja Listopadowa PUNO 2016 w Londynie
[ 26.11.2016 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2016 w Londynie
[ 09.04.2016 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2015 w Londynie
[ 11.04.2015 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2014 w Londynie
[ 12-13.04.2014 ]

----------------------------------------

=> Konferencja PAU-PUNO EuroEmigranci.PL - Kraków
[ 23.09.2013 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2013 w Londynie
[ 13.04.2013 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2012 w Londynie
[ 14.04.2012 ]

----------------------------------------

=> Konferencja ZPWB i ZBE 2012 w Londynie
[ 25.02.2012 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Listopadowa PUNO 2011 w Londynie
[ 12.11.2011 ]

----------------------------------------

=> Konferencja Kwietniowa PUNO 2011 w Londynie
[ 09.04.2011 ]

----------------------------------------KONFERENCJA KWIETNIOWA PUNO 2017:
"Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945"


LONDYN, 8 kwietnia 2017

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie zorganizował międzynarodową konferencję naukową: "Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945". Była to nasza siódma konferencja z cyklu "Konferencje Kwietniowe PUNO", poświęcona jak zawsze pamięci Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Odbyła się 8 kwietnia 2017 w POSK na Hammersmith w Londynie.

Cele VII Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:

1. propagowanie osiągnięć polskich kompozytorów i wykonawców muzyki klasycznej, jazzowej oraz ludowej zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich w perspektywie historycznej, a także zwrócenie uwagi na bardzo bogatą działalność najmłodszej generacji twórców i wykonawców, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii lub przybyli na Wyspy w ostatnich dekadach;
2. prezentacja wybitnych twórców, orkiestr i zespołów muzycznych;
3. przeprowadzenie spotkania integracyjnego trzech pokoleń twórców a także zapoznanie polskiej społeczności z bogatym dorobkiem polskich muzyków na Wyspach Brytyjskich;

Sponsorzy Konferencji Kwietniowej PUNO 2017:

- The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust
- The De Brzezie Lanckoroński Foundation
- Polonia Aid Foundation Trust
- M.B. Grabowski Fund
- Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie

Zespół Programowo - Organizacyjny:

- Przewodniczący Konferencji: Dr Krzysztof Ćwiżewicz, nauczyciel muzyki, Berkhamsted Independent School.
- Wiceprzewodnicząca Konferencji: Anna Maria Stańczyk, pianistka.
- Sekretarz Konferencji: Leszek Kulaszewicz, PUNO

Członkowie Zespołu:

- Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
- Michał Ćwiżewicz, MA, Royal Academy of Music
- Dr Agnieszka Szajner, PUNO
- Mgr Regina Wasiak-Taylor, PUNO
- Mgr Halina Stochniol, PUNO
- Mgr Danuta Nadaj, PUNO
- Mgr Urszula Lenik, PUNO
PROGRAM: Zobacz...  |  GALERIA ZDJĘĆ: DropBox...KONFERENCJA LISTOPADOWA PUNO 2016

LONDYN, 26 listopada 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii" odbyła się dziś na PUNO w Londynie. Celem Konferencji było przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii.

Konferencja Listopadowa PUNO 2016 posłużyła dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcieliśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją była dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.
Zobacz m.in. galerię zdjęć: TUTAJ...
KONFERENCJA KWIETNIOWA 2016

LONDYN, 9 kwietnia 2016Szósta Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę - 9 kwietnia 2016. Jej tytuł to: "Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 r.".

Celem konferencji było zaprezentowanie - poprzez wybrane przykłady - bogactwa treściwego i różnorodności form artystycznych, charakte-ryzujących wkład Polaków w kulturę brytyjską. W czterech sesjach prezentowane były wybrane sylwetki pisarzy i artystów z różnych dziedzin sztuki oraz instytucje, jakie działały lub działają współcześnie. Konferencja otworzy cykl spotkań poświęconych innym dziedzinom sztuki i kultury materialnej - takich jak muzyka i architektura - z akcentem położonym na polską tradycję kulturową i wątki stanowiące o naszym wkładzie w wielokulturowość Wielkiej Brytanii.

Sponsorzy:

- Polonia Aid Foundation Trust
- The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust

Zespół programowo-organizacyjny VI Konferencji Kwietniowej:

- Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
- Prof. dr hab. Ewa Lewandowska Tarasiuk, wiceprzewodnicząca, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Dr Magdalena Zegarlińska, Sekretarz Konferencji, Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO
- Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka, Slade School of Fine Art
University College London, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
- Mgr Żaneta Steffek, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Wojciech Klas, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
- Mgr Halina Stochnioł, Administracja PUNO
- Mgr Danuta Nadaj, Administracja PUNO
- Mgr Ula Lenik, Kwestura PUNO

ZOBACZ: Galeria zdjęć... | Program...
KONFERENCJA KWIETNIOWA 2015:  "Wizerunki Polski
i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich"


LONDYN, 11 kwietnia 2015Piąta międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, odbędzie się w Londynie, w sobotę - 11 kwietnia 2015. Jej tytuł to: "Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich".
Konferencja organizowana jest w tym roku we współpracy z naszą Ambasadą w Londynie, trwać będzie jeden dzień i złoży się na nią 12 referatów oraz panel dyskusyjny.
Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Badań nad Emigracją Polską PUNO, a także prace uczonych polskich i brytyjskich, podejmujących próbę krytycznej oceny wizerunków Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich.

Zobacz: Więcej informacji...KONFERENCJA KWIETNIOWA 2014
"Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej,
Ameryce Południowej i w Australii"


LONDYN, 12-13 kwietnia 2014Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą "Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, zaprosił na już ostatnią w tym cyklu konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego poza granicami Polski - tym razem w: Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii.

Konferencja ta, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, dedykowana była pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego. Pomagał nam w tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Udział w konferencji wzięły osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego. Gościem naszym była m.in. Pani Senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Zobacz: Relacja z Konferencji...Konferencja Naukowa PAU - PUNO
"EuroEmigranci.PL"

KRAKÓW,  23  września  2013
W poniedziałek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadania publicznego: "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." Miło nam zakomunikować o tym, że wspólny wniosek projektowy PAU-PUNO znalazł znaczące uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie - we wrześniu 2013, konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL", stała się faktem.

Zobacz: www.euroemigranci.plKONFERENCJA KWIETNIOWA 2013: "Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej"

LONDYN, 13 kwietnia 2013

PUNO, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą „Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, serdecznie zaprasza na kolejną konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, zaplanowaną na 13 kwietnia 2013 roku. Dedykowana jest ona, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Złoży się na nią kilkanaście referatów i panel dyskusyjny. Głównym jej celem jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej i współczesnej.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

- kierunki kształcenia językowego i kulturowego dzieci i młodzieży
- problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich i szkolnych punktów konsultacyjnych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej: Austrii, Białorusi, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Włoch
- wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego
- rola Polskich Kampanii Wartowniczych w Niemczech Zachodnich w promowaniu nauki i kultury
- debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego.


KONFERENCJA KWIETNIOWA 2012: "Szkolnictwo polskie w Wlk. Brytanii  i  Irlandii w latach 1939-2011"

LONDYN, 14 kwietnia 2012
PATRONAT MEDIALNY: londynek.net


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie rozpoczyna trzyletni projekt badawczy pod nazwą: "Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918". W ramach projektu zaplanowane są trzy "Konferencje Kwietniowe", wpisane w serię konferencji naukowych naszej Uczelni, dedykowanych pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Pierwsza z nich odbyła się 9 kwietnia 2011 i nosiła tytuł „Prezydenci i Rządy RP na Uchodźstwie w latach 1939- 1990”. Konferencja druga, „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w latach 1939-2011”, stanowiąca część naszego projektu badawczego, odbędzie się już 14 kwietnia 2012 r. Dwie następne konferencje dotyczyć będą kwestii edukacji Polaków w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w obu Amerykach, i planowane są na kolejne lata: 2013 + 2014.

Tegoroczna, jednodniowa konferencja, organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Złoży się na nią 12 referatów i panel dyskusyjny. Głównym jej celem jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w perspektywie historycznej i współczesnej. Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

- problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich od momentu ich powstania do chwili obecnej;
- kształcenie językowe i kulturowe dzieci i młodzieży;
- wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego;
- rola rządu brytyjskiego w kształceniu Polaków od roku 1940;
- debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej;

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego. Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2012r, w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), 238-246 King Street, London W6 0RF, w godz. 10.00- 18.00. Prosimy także o zgłaszanie tematów na dwie następne konferencje, które odbędą się w drugą sobotę kwietnia 2013 r. i 2014 r.

Prof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO, Kierownik projektu: Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918


Zespół organizacyjno-programowy Konferencji Kwietniowej PUNO 2012:

Prof. dr hab. W. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński) - przewodniczący
Dr Joanna Pyłat (PUNO) - wiceprzewodnicząca
Mgr Halina Stochnioł (PUNO) - sekretarz konferencji

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
Dr Katarzyna Zachenter, University College London
Dr Urszula Chowaniec, University College London
Mgr Teresa Naidoo, PUNO
Mgr Beata Howe, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego na Obczyźnie


ZOBACZ:  Program Konferencji Kwietniowej PUNO 2012 w Londynie...Zdjęcia Gosi Skibińskiej z Kwietniowej 2012 dostępne po zalogowaniu: tutaj...
KONFERENCJA  NAUKOWA:   „Sytuacja  dzieci  i
młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”


LONDYN, 25 lutego 2012=> Konferencja na Facebooku...

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii oraz Zakład Badań nad Emigracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie zorganizowali konferencję naukową na temat: "Sytuacja dzieci i młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 roku - Analiza i Przewidywania" która odbyła się w POSK w Londynie 25 lutego 2012 r. Wspomniane wydarzenie było pierwszym z cyklu trzech poświęconych sprawom migracji i adaptacji Polaków na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii po 2004 roku.

Celem szczegółowym pierwszego spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat: danych dotyczących obywateli polskich (w szczególności dzieci i młodzieży), przybyłych do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, a przede wszystkim odpowiedź na pytania:

1. Jaki jest stan liczbowy dzieci i młodzieży urodzonych w Wielkiej Brytanii po 2004 roku (np. na podstawie wydanych paszportów)?

2. Jak zmieniała się ilość dzieci uczęszczających do szkół polskich w tym okresie (np. ilości uczniów na koniec kwietnia 2004 roku; na dzień 1 września 2004r. ; oraz ilość dzieci we wrześniu 2008 i na dzień dzisiejszy, tj. ostatni dzień grudnia 2011)?

3. Jaki jest przekrój wiekowy dzieci i młodzieży? Jaki jest przydział do poszczególnych klas (ilość uczniów w zerówkach, klasach: I - VI, Gimnazjum i klasach AS i A-level)?

4. Jakie nowe szkoły powstały w W.B. po 2004 roku ? Na jakich zasadach są prowadzone i finansowane?

5. Jakie cele i charakter edukacji młodzieży w Wielkiej Brytanii się zmieniły? Porównanie kolejnych migracji (powojennej, post- solidarnościowej i po wstąpieniu Polski do UE).

6. Czy jest liczba małżeństw polskich oraz mieszanych zawartych w W.B? Ile dzieci ochrzczono? Jakie są prognozy dalszego przyrostu liczby młodzieży?

Celem ogólnym proponowanej debaty było przedstawienie aktualnej sytuacji demograficznej Polaków w Wielkiej Brytanii oraz naukowa refleksja nad wyzwaniami edukacyjnymi i społecznymi jakie stanęły przed polskimi organizacjami w Zjednoczonym Królestwie po 2004 roku. A także uszczegółowiona analiza wyzwań, które niosą za sobą konieczność podejmowania wysiłku oświatowego i kulturalnego.

Nikt nie zatrzyma bowiem współczesnych procesów cywilizacyjnych związanych z falą emigracyjną Polaków. Zatem szeroka refleksja społeczna (wsparta oglądem naukowców na ten temat) wydaje się potrzebą chwili. Nie chodzi tu jednak o uproszczoną refleksję sprowadzającą się do przedstawienia samych faktów, ale o poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla rozwoju edukacji i kultury polskiej rodaków, którzy znaleźli się w Wielkiej Brytanii. O ich polską edukację w chwili obecnej i w przyszłości.

W konferencji pragnęliśmy wykorzystać doświadczenia istniejących organizacji polskich oraz placówek edukacyjnych, które od dawna zajmują się rozwojem kultury i nauki wśród polskiej emigracji. Nie mniej istotnym zadaniem tej konferencji było skupienie w jednym miejscu i nad wspólnym tematem wszystkich zainteresowanych losem Polaków w Zjednoczonym Królestwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji polskich dzieci i polskiej młodzieży. Warto bowiem już dzisiaj podjąć próbę i określić (na podstawie zebranych danych): jakie będzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, którzy podejmą się nauczania młodych Polaków, za 5 czy 10 lat?

Liczymy, że organizacja tego przedsięwzięcia stała się interesującym impulsem dla ciekawych rozwiązań i podjętych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej inicjatyw. W tym kontekście nasze przedsięwzięcie ma charakter początku edycji cyklu projektu naukowego, mającego na celu określenie twórczych treści programowych dotyczących życia i rozwoju Polaków w Wielkiej Brytanii.

Z tego też powodu dwie kolejne konferencje zostaną poświęcone następującej tematyce: Dwukulturowość - jej pozytywne i negatywne aspekty na przykładzie Wielkiej Brytanii ; „Polish Societies” na Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii obecnie i w przeszłości - badania komparatystyczne.

Adresaci konferencji:
1. Zainteresowani badacze z terenu W. Brytanii i Polski oraz praktycy, np. nauczyciele.
2. Przedstawiciele władz RP, którzy realizują, bądź podejmą określone działania wspomagające: bieżącą edukacje dzieci i młodzieży, rozwój instytucji kulturalno-oświatowych promujących kulturę polską wśród przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia Polaków urodzonych w UK.
3. Publicyści.

Fotorelacja z konferencji: Facebook...PATRONAT MEDIALNY: londynek.net

Konferencja Listopadowa: Mosty akulturacyjne...
LONDYN, 12 listopada 2011Polski Uniwersytet Na Obczyźnie zorganizował akademickie obchody polskiego Dnia Niepodległości w Londynie. Ich głównym punktem była konferencja naukowa w POSK, w sobotę - 12 listopada 2011. Dotyczyła ona osiągnięć naukowych najmłodszego pokolenia polskiej Emigracji w Wielkiej Brytanii. Tytuł Konferencji Listopadowej PUNO 2011 brzmiał: "Mosty akulturacyjne - młodzi polscy naukowcy na uczelniach w Wielkiej Brytanii", a jej głównym gościem honorowym był Przewodniczący komisji ds. Emigracji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji - Pan Andrzej Person (na zdjęciu z Konsulem Ireneuszem Truszkowskim).Punktualnie o 10:15 Konferencję Listopadową PUNO 2011 w Londynie otworzyła Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie - prof. dr hab. Halina Taborska, witając zgromadzonych gości  - w tym przede wszystkim Senatora Andrzeja Persona i Konsula Ireneusza Truszkowskiego, a także prezentując m.in. we fragmentach list do organizatorów nadesłany przez Przedstawicielkę sejmowej Komisji Łączności z Polakami  za Granicą - Panią Poseł Joannę Fabisiak.

prof. dr hab. Halina Taborska

Jako pierwsza wystąpiła dr Magdalena Łużniak-Piecha z Collegium Civitas / Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, prezentując referat na temat: "Koszty psychologiczne adaptacji kulturowej - międzynarodowe kariery polskich Profesjonalistów."

dr
             Magdalena Łużniak-Piecha

Po niej swój referat wygłosiła dr Barbara Czarnecka z University of Bedfordshire: "W poszukiwaniu oznak szoku kulturowego - polscy imigranci w Wielkiej Brytanii."

dr Barbara Czarnecka

Kolejnym prelegentem był dr Marcin Szummer z Microsoft Research Cambridge, który przedstawił referat pt. "Computational representations for words and phrases."

dr Marcin Szummer

Po nim głos zabrała moderująca pierwszą część Konferencji Listopadowej  2011 - dr Joanna Pyłat z Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, poruszając wiele ważnych spraw związanych z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością PUNO w Londynie.

dr Joanna Pyłat

Kolejną osobą, która zabrała głos, była dr Iwona Wilkowska z University of Westminster, prezentująca referat pt. "Against Postmodernism."

dr Iwona Wilkowska

W drugiej części Konferencji Listopadowej 2011 zabrała gościnnie jako pierwsza głos mgr Monika Nowicka z Collegium Civitas, przedstawiając referat pt. "Integracja czy asymilacja - Polscy imigranci w Islandii."

mgr Monika Nowicka

Następnie wystąpiła również gościnnie mgr Katarzyna Wach, reprezentująca Uniwersytet Jagielloński, której referat nosił tytuł: "Międzynarodowy arbitraż handlowy - jego rozwój i znaczenie na przykładzie polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej."

mgr Katarzyna Wach

Blok wystąpień doktorantów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie  moderowany przez dr Magdalenę Łużniak-Piecha, otworzyła mgr Teresa Naidoo-Naidoo, prezentująca referat pt. "Sto pięćdziesiąt lat społeczności induskiej w Afryce Południowej."

mgr Teresa Folga-Naidoo

Po niej wystąpiła mgr Anamika Kumar ze swoim referatem pt. "Między emancypacją a tradycją. Status współczesnej kobiety indyjskiej na przykładzie badań przeprowadzonych w Central Warehousing Corporation w New Delhi."

mgr Anamika Kumar

Natomiast mgr Grażyna Czubińska przedstawiła referat pt. "HABIBI - Seks to nie wszystko. Seksturystyka Polek - próba dotarcia do istoty zjawiska."

mgr Grażyna Czubińska

Jako ostatnia prelegentka Konferencji Listopadowej PUNO 2011 w Londynie głos zabrała prof. dr hab. Svitłana Shevelova z University of East London, której referat nosił bardzo znamienny - dla całego wydarzenia - tytuł: "Cechy szczegółowe procesu globalizacji - nowe trendy, szanse i zagrożenia."

prof. dr hab. Svitłana Shevelova

Po bardzo krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny z aktywnym udziałem zgromadzonej na sali publiczności.

Panel dyskusyjny konferencji Listopadowej
             PUNO 2011

Niejako też na zakończenie przemówił do wszystkich Senator Andrzej Person. Dotykając problematyki naukowej dotyczącej najmłodszej generacji Polaków realizujących się zawodowo i życiowo poza granicami naszej Ojczyzny, wyraził swój sprzeciw wobec dość stereotypowego osadzania nas w ramach pojęcia "straconego pokolenia" dla Polski: "Polska jest dumna z waszych sukcesów!"

Senator Andrzej Person

Po tym napawającym optymizmem wystąpieniu dr Magdalena Łużniak-Piecha - jako przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego Konferencji Listopadowej PUNO 2011, podsumowała i zamknęła wydarzenie, dziękując przy tym każdemu, kto był zaangażowany w tegoż realizację. Za rok, 17 listopada 2012, zapraszamy ponownie...


Imienne podziękowania za wydatną pomoc w organizacji KONFERENCJI LISTOPADOWEJ 2011 składamy dla:

- prof. dr hab. Halina Taborska (Rektor PUNO)
- dr Magdalena Łużniak-Piecha (Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
- dr Joanna Pyłat (Wice-Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
- mgr Anamika Kumar (Sekretarz zespołu programowo-organizacyjnego);
- mgr Danuta Nadaj, mgr Halina Stochnioł, mgr Maria Dowgiel (PUNO);
- mgr Marta Sordyl (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO);
- mgr Teresa Naidoo-Naidoo (Zakład Badań Nad Emigracją PUNO);
- mgr Grażyna Czubińska (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO);
- Przemysław Potorski (Koło Naukowe PUNO);
- Beata Czapkowska-Kaczmarczyk (Koło Naukowe PUNO);
- Elżbieta Wójcik (Seminarium Doktoranckie ZPS PUNO);
- Małgorzata Zapęcka-Tashi (Seminarium doktoranckie ZPS PUNO);
- Sabina Mazoruk (Koło Naukowe PUNO);
- Monika Ślązak (Koło Naukowe PUNO);
- Justyna Milińska (Kółko fotograficzne Polish Professionals in London).

- Londynek.net - patronat medialny Konferencji Listopadowej PUNO 2011

<<
              ZOOM >>
Konferencja Kwietniowa 2011
LONDYN, 9 kwietnia 2011Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, czcząc pamięć swojego tragicznie zmarłego Przyjaciela i Orędownika - ŚP Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, rozpoczął tradycję "Konferencji Kwietniowych", zawsze w drugą sobotę kwietnia - w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniu 9 kwietnia 2011 w "Ognisku Polskim" w Londynie. Jej temat  to: "Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 - 1990". Współpracował z nami Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wspierała nas w zakresie możliwości Ambasada RP w Londynie. A sponsorami zostały polskie organizacje społeczne i małe firmy doskonale radzące sobie na rynku brytyjskim. Wśród zaproszonych gości znalazła się przede wszystkim Prezydentowa Kaczorowska!FOTORELACJA:

Konferencja Kwietniowa PUNO 2011, dzięki pomocy sponsorów i partnerów organizacyjnych, miała miejsce w reprezentacyjnym dla Polaków w Wielkiej Brytanii miejscu, jakim jest "Ognisko Polskie" w Londynie.Minuta ciszy, upamiętniająca tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Prezydenta Kaczorowskiego, po której następuje uroczyste otwarcie Konferencji Kwietniowej 2011 przez Rektora PUNO - prof. dr. Wojciecha Falkowskiego.Przemówienie Senatora Piotra Zientarskiego, reprezentującego na Konferencji Kwietniowej senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.Prorektor PUNO - prof. dr hab. Halina Taborska czyta list od posłanki na Sejm RP, Joanny Fabisiak, reprezentującej sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą (Pani Poseł ostatecznie nie mogła wziąć udziału w Konferencji Kwietniowej 2011).Uczestnicy konferencji, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Rektorem PUNO - prof. dr. Wojciechem Falkowskim w samym środku, w pierwszym rzędzie. Za nimi m in. młodzi reprezentanci Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO, a także naszej Ambasady w Londynie.Dr hab. Arkady Rzegocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi pierszą sesję Konferencji kwietniowej PUNO 2011.Jako pierwszy głos zabiera Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - UKSW). Temat jego wystąpienia: Prezydent Ryszard Kaczorowski.Na temat: Blaski i cienie pierwszej prezydentury na Uchodźstwie (1939-1947), mówi Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski). Pan Profesor ponadto poprowadzi później drugą część Konferencji Kwietniowej 2011Następnie Prof. dr hab. Marek Kornat (Polska Akademia Nauk) wygłasza referat na temat: Prezydentura Augusta Zaleskiego.Kolejnym mówcą jest Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawia referat: Rodem z Lwowa, Prezydent Stanisław Ostrowski.Tematem referatu dr Joanny Pyłat (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) jest: W służbie Rzeczypospolitej - rzecz o działalności Prezydenta E. Raczyńskiego i Prezydenta Kazimierza Sabbata.Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) prezentuje referat: Ryszard Kaczorowski jako były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1990 - 2010).Na zakończenie pierwszej części Konferencji głos zabiera Minister Jerzy Ostoja-Koźniewski, wspominając lata swojej osobistej współpracy w Londynie z Prezydentem Kaczorowskim.W przerwie czas m. in. na pamiątkowe fotografie: Senator Piotr Zientarski i Krystyna Walewska-Huseynov, której praktyka terapeutyczna AwareHypnosis współsponsorowała Konferencję Kwietniową PUNO 2011.Obiad w restauracji Ogniska - Pani Prezydentowa Kaczorowska, której towarzyszą bliskie znajome. Po stronie prawej Pani Prezydentowej siedzą: Rektor PUNO, prof. Falkowski z Małżonką i prof. B. Indyk, Kierownik Zakładu Badań nad Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii.Popołudniowa sesja konferencji rozpoczyna się referatem: Generał Sikorski - generał ostatniej nadziei, który wygłosił Profesor Jan Ciechanowski (Thames Valley University), autor głośnej książki o Powstaniu Warszawskim.Panu Profesorowi, podobnie jak i jego przedmówcom, i naukowcom występującym po nim, przysłuchują się bardzo licznie zgromadzeni w sali teatralnej "Ogniska Polskiego" przedstawiciele wszystkich pokoleń Polaków w Wielkiej Brytanii.Prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet Białostocki): prezentuje postać Edwarda Szczepanika - ostatniego Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.W ramach programowego "Bloku dla Przyszłości", najmłodszy z występujących uczestników Konferencji Kwietniowej 2011, Prof. dr Michael Fleming (PUNO), prezentuje referat: British / Polish relations and the redrawing of Poland's borders: Inequality, hope and pragmatism.Prof. dr hab. Adam Sudoł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) wygłasza referat na temat: Wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie do procesu podtrzymywania i utrwalania tożsamości narodowej Polaków na obczyźnie.Jako ostatni głos zabiera Dr. hab. Arkady Rzegocki (UJ), temat jego wystąpienia brzmi: Polskie władze na obczyźnie, symbol czy realna siła?Plan dnia wieńczy 90-minutowy panel dyskusyjny, w którym aktywny udział biorą nie tylko zaproszeni Naukowcy, ale i...Słuchacze konferencji zadają pytania panelistom. Panel, podobnie, jak cała Konferencja sfilmowana została przez Pana Marka Borzęckiego reprezentującego TVP Polonia, która była jednym z patronów medialnych Konferencji Kwietniowej PUNO 2011.Na sam koniec pamiątkowe zdjęcie wszystkich naukowców z Panią Prezydentową Kaczorowską. Zamykając konferencję Przewodnicząca prof. dr hab. Halina Taborska zapowiedziała, że kolejna z serii Konferencji Kwietniowych poświęconych pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odbędzie się w drugą sobotę kwietnia 2012.


Imienne podziękowania za pomoc w organizacji KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2011 dla:


- Prof. dr hab. Halina Taborska (Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
- Mgr Halina Stochniol (Sekretarz zespołu programowo-organizacyjnego);
- Dr hab. prof. PUNO Arkady Rzegocki (Sekretarz krajowy);
- Prof. Stanisław Portalski (Prezes PTNO);
- Prof. Bolesław Indyk (Zakład Badań Nad Emigracją PUNO);
- Dr Andrzej Suchcitz (Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego);
- Mgr Danuta Nadaj (PUNO)
- Mgr Maria i Witold Dowgiel (PUNO)
- Mgr Grażyna Czubińska (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO)
- Mgr Anamika Kumar (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO)
- Mgr Elżbieta Wójcik (Seminarium Doktoranckie ZPS PUNO)
- Przemysław Potorski (Koło Naukowe Studentów i Absolwentów PUNO)
Konferencje Kwietniowe PUNO:

SMOLEŃSK


Ryszard Kaczorowski

Tuż przed samym rozpoczęciem sympozjum PUNO w Londynie, polski samolot Tu-154M Lux uległ tragicznej katastrofie w rosyjskim Smoleńsku. Zginął w niej także Prezydent  Ryszard Kaczorowski.

LONDYNSympozjum naukowe planowane od grudnia 2009 - od uroczystości 70-lecia PUNO, na której wiele dobrych słów na temat zasług PUNO wygłosił także Prezydent Ryszard Kaczorowski:


"Młoda polska emigracja w badaniach psychologicznych i socjologicznych."

Partnerzy strategiczni
KONFERENCJI  KWIETNIOWEJ:


Fundacja
Stowarzyszenia
Lotników Polskich

The Hanna & Zdzisław
Broncel Charitable Trust

The De Brzezie Lanckoroński
Foundation

Polonia Aid
Foundation Trust

M.B. Grabowski
Fund

Ambasada RP
w Londynie

Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii

Polskie Towarzystwo
Naukowe na Obczyźnie

__________

PATRONI MEDIALNI "Konferencji Kwietniowej 2011"Dziennik Polski - Na Wyspach
              Brytyjskich od 1940 | Codziennie

TVP
              Polonia

emito.net - Polski Portal w Wielkiej
              Brytanii

Cooltura - POLISH WEEKLY MAGAZINElondynek.net - UK Polish
              Community Online_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________