Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...Materiały do pobrania- Mediacje & Negocjacje -Kontakt z nami


Coraz bardziej przydatny dyplomPobierz tutaj aplikację na studiaTaką kartę studencką dostaniesz


STUDIA PODYPLOMOWE w LONDYNIE:

Mediacje  &  Negocjacje

2017/2018


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie oferuje pełny program zawodowych studiów podyplomowych "Mediacje & Negocjacje", realizowany w Londynie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Kadr ATENA.


ADRESACI:

Każda edycja naszych studiów podyplomowych jest przeznaczona dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej Licencjat), chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji i negocjacji w Sądach powszechnych, firmach i organizacjach społecznych.


CEL STUDIÓW:

Nabycie przez naszych studentów zawodu "Mediator Sądowy", w tym umiejętności interpersonalnych i przygotowanie do roli negocjatora / mediatora, rozwiązywanie konfliktów na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia.


CZAS:

Pełny program 150 godzin (dwa semestry), według ustalonego harmonogramu - od października/listopada 2017 do maja/czerwca 2018. Zjazdy "sobota + niedziela" raz w miesiącu.


CZESNE:

£1250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt funtów brytyjskich). Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty semestralne.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA::

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w lewej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.
Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________