Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...Materiały do pobrania- PSYCHODIETETYKA -Kontakt z nami


Twój całkowicie nowy dyplom !!Twoja aplikacja na nasze studia.To Twoja karta studencka w UK

Adresaci studiów:

Studia zaadresowane są do osób zainteresowanych aspektami psychodietetyki, w szczególności do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Cel naszych studiów:

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań zaburzeń występujących w odżywianiu człowieka. Słuchacze zyskają wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach wspomagania psychologicznego osób pragnących zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i/lub w UK.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3-4 tygodnie. W programie 160 godzin dydaktycznych studiów znajdą się zagadnienia obejmujące m.in.: dietetykę i edukację żywieniową, psychologiczne uwarunkowania oceny zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych, neurobiologiczne aspekty zachowań pokarmowych człowieka, praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania, elementy Diet-coachingu, a także wpływu substancji psychoaktywnych na psychikę człowieka. W programie znajdą się także elementy znaczenia i praktycznego zastosowania aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego pacjenta.

Egzamin końcowy:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest pełna opłata za czesne, obecność na zajęciach i zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, obrona pracy dyplomowej.

Promocyjna cena pierwszej edycji:

CZESNE: £1500 (w tym materiały dydaktyczne). Uwaga: Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 20% zniżki .
Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________