Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Materiały do pobrania- Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT-Kontakt z nami


Tak wygląda dyplom, którego nie ma jeszcze nikt!Pobierz dokumenty zgłoszeniowe na nasze studia!Tak wygląda Twoja nowa karta studencka w UK!

___________________________


Wyzwanie antykryzysowe:

BREXIT zaskoczył nie tylko większość Polaków. BREXIT zaskoczył też większość polskich firm prowadzących dotąd w miarę spokojnie swoje interesy w Unii Europejskiej, pomiędzy granicami Polski i Wielkiej Brytanii. Jednak po 23 czerwca 2016 tylko jedno jest pewne w związku - to, że nic nie jest w 100% pewne.
Nie wiemy czym dokładnie zakończy się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie wiemy czy "Hard Brexit", to tylko pozycja wyjściowa w negocjacjach? Czy może Brytyjczycy okażą się tak twardymi negocjatorami, że faktycznie zaczną konstruować wszystkie dotychczasowe porozumienia społeczno-ekonomiczne od nowa? Nie wiemy w końcu jak w tym wszystkim odnajdywać się w działaniu w trakcie Brexitu i na przyszłość po nim.
Jednym słowem: KRYZYS. Ale też do wszystkiego tego, co Brexit za sobą pociąga, możemy się przygotowywać, jak do skutków każdego innego kryzysu. Dlatego rusza Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT - to nowa oferta edukacyjna z dziedziny zarządzania kryzysowego - roczne studia podyplomowe Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

Cel studiów:

Odnajdujemy siebie, nasze firmy, naszych pracowników i nasze interesy w warunkach szybko i niespodziewanie zmieniającego się otoczenia, w jakim funkcjonujemy i rozwijamy się. BREXIT uczymy się traktować jako czynnik zewnętrzny, formę kryzysu wymuszającego wewnętrzne zmiany w obszarze indywidualnego i zespołowego działania. Kształtujemy naszą przyszłość strategicznie, opierając się na rozumieniu i adaptowaniu tego, co się dzieje z nami i z naszym otoczeniem wskutek Brexitu.

Wykładowcy i zagadnienia:

Język wykładowy: polski i angielski. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi i biznesem. Wśród zagadnień przede wszystkim:

- psychologiczne aspekty w perspektywie firmy (cele taktyczne i strategie w kryzysie);
- psychologiczne aspekty na poziomie otoczenia (społeczna odpowiedzialność i przystosowanie do rozwoju w warunkach BREXIT);
- rozpoznawanie trendów biznesowych i komunikacja marketingowa (potrzeby globalne i psychologia rywalizacji na rynkach zagranicznych).


Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Typ zajęć:

- Praca w grupie
- Warsztaty
- Wykłady
- Testy

Opis nabytych umiejętności i kompetencji:

Praktyczne przygotowanie siebie, swoich pracowników i swojej firmy na kryzys i oddziaływanie Brexitu w sferze psychologicznej, w tym przede wszystkim zakres psychologii biznesu.

Adresaci:

Każdy, dla kogo BREXIT stanowi w odbiorze bieżącym źródło niepewności, niepokojów i sytuacji kryzysowych, w tym przede wszystkim:

- Menedżerowie wszystkich szczebli
- Przedsiębiorcy i właściciele firm
- Wszyscy, którzy pracują z ludźmi i chcą podnieść poziom doświadczenia w warunkach tak dużego źródła zmian, jak BREXIT

Program studiów i forma studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu w siedzibie PUNO - budynek POSK na Hammersmith w Londynie. Program obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 9 zjazdów. Organizator studiów zapewnia materiały dydaktyczne. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia studiów jest: obecność na zajęciach, a także pozytywne zaliczenie egzamin egzaminu końcowego w postaci tematycznego eseju i jego prezentacji.

Cena pierwszej edycji studiów promocyjna:

C Z E S N E: Tylko £750 /semestr, w tym materiały dydaktyczne.
Oferta dla Absolwentów PUNO 20% zniżka: £600 za semestr.
Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________