Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Materiały do pobrania- Seksuologia Społeczna -Kontakt z nami


Twój nowy dyplomTaką kartę studencką dostaniesz


Kolejna edycja naszych dwuletnich studiów podyplomowych. Przeznaczone są one dla absolwentów studiów wyższych w polu nauk humanistycznych i społecznych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej i doradztwa rodzinnego.
Seksuologia Społeczna

Forma realizacji: Weekendowe studium dwuletnie (cztery semestry - po dwa w latach akademickich: 2017/2018 oraz 2018/2019)
Częstotliwość zjazdów:  1 raz na miesiąc
Język wykładowy: Polski
Ilość godzin dydaktycznych: 350h (200h wykładów + 150h ćwiczeń, warsztatów, treningów i staż)
Miejsce studiów: 238-246 King Street, London W6 0RF (budynek POSK, III piętro)
Termin przyjmowania zapisów: do 01.10.2017 (o przyjęciu decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń)
Zaliczenie studiów: praca dyplomowa
Czesne: 2000 GBP za całe studia (płatne jednorazowo lub cztery semestralne raty po 500 GBP)

Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na PUNO.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny (TUTAJ...), deklaracja wpłat czesnego do pobrania (TUTAJ...)
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się z boku w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

WYBRANE ZAŁOŻENIA & CELE PROGRAMOWE:


- poznanie biologicznych podstaw seksualności człowieka;
- poznanie psychofizjologii seksualności człowieka;
- poznanie zagadnień dotyczących norm w odniesieniu do problematyki zachowań seksualnych;
- poznanie dysfunkcji i zaburzeń seksualnych;
- poznanie prokreacji, zagadnień ginekologiczno-położniczych, metod planowania rodziny;
- poznanie zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w seksuologii;
- poznanie podstaw wychowania do życia w rodzinie (zagadnień antropologicznych i etycznych, w tym socjologii małżeństwa i rodziny);
- poznanie metodyki i dydaktyki prowadzenia edukacji seksualnej;
- poznanie zasad świadczenia profesjonalnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w rozwiązywaniu problemów seksualnych u klientów młodzieżowych;
- poznanie zasad świadczenia doradztwa rodzinnego i poradnictwa w poradniach HIV/AIDS, promocji zdrowia seksualnego w organizacjach rządowych i pozarządowych;


POBIERZ TERAZKwestionariusz Kandydata
[kwestionariusz kandydata]


Deklaracja
              Słuchacza
[deklaracja słuchacza]


NAPISZ DO NAS


zps@puno.edu.pl

Zakład
Psychologii Stosowanej

Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________