Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Senat PUNO -

POWIĘKSZ

Prof. dr Tomasz J. Kaźmierski
REKTOR PUNORektor: prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Prorektor ds. Administracji i Finansów: dr Grażyna Czubińska
Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej: dr Waldemar Gontarski

SEKRETARZ SENATU:
mgr Halina Stochnioł
KAPELAN PUNO: Ks. Prałat prof. dr Władysław WyszowadzkiWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Dziekan:
prof. dr Alicja Moskal
Prodziekan: dr Żaneta Steffek


ZAKŁAD BADAŃ NAD EMIGRACJĄ
Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk Sawyer
Zastępca Kierownika: mgr Joanna Rachwał

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ
Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Zechenter
Zastępca Kierownika: mgr Halina StochniołINSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
Wicedyrektor: dr Agnieszka Szajner

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ
Kierownik Zakładu: mgr Adriana GórkaINSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ
Dyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Wicedyrektor: prof. Michael Fleming

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ
Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

ZAKŁAD KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Kierownik Zakładu: prof. dr Mirosław Matyja
Zastępca Kierownika: dr Teresa Naidoo

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ:
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-TarasiukINSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH
Dyrektor: prof. dr Stefan Stańczyk
Wicedyrektor: dr Marian Zastawny

ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY BUDOWNICTWA
Kierownik Zakładu: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski
Zastępca Kierownika: dr Wojciech Stec

ZAKŁAD HISTORII TECHNIKI
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH
Kierownik Zakładu: mgr Jan ZaleskiPRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO
mgr Ewelina Strulak, mgr Wojciech Klas
Rektor PUNO w latach 2011-17
prof. dr hab. Halina Taborska

Prof. dr hab. Halina Taborska jest Rektorem PUNO od 2011 roku, od roku 2007 kieruje też Instytutem Kultury Europejskiej PUNO. Przez ponad trzydzieści lat wykładała i prowadzila badania naukowe na uczelniach brytyjskich, m. in.: w Oxford Univesity, Camverwell College of Arts (obecnie University of the Arts London) na Wydziale Historii Sztuki i Nauk Pokrewnych oraz w Institute of Roehampton (obecnie University of Roehampton). W latach 1995 - 2011 współpracowała z uczelniami polskim, jako profesor wizytujący lub etatowy, m.in.: w Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest estetykiem i historykiem sztuki, od połowy lat 90. w polu jej badawczych zainteresowań znajduje się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, współczesna sztuka publiczna europejskich metropoli oraz nowa urbanistyka i architektura w procesach rewitalizacji miast. Wśród publikacji H. Taborskiej, poświęconych tej tematyce, znadują się: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Nowy Londyn - miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014, a także ponad 50 artykułow i rozpraw w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i literacko-artystycznych. W roku 2014, podczas uroczystości Jubileuszu PUNO 75, prof. Taborska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski._________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________