Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Nasza Struktura -REKTOR: prof. dr Tomasz J. Kaźmierski
Prorektor ds. Administracji i Zarządzania: dr Grażyna Czubińska
Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej: dr Waldemar Gontarski


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH


Dziekan: prof. Alicja Moskal
Prodziekan: dr Żaneta Steffek


Zakład Badań nad Emigracją [ puno.edu.pl/zbne ]
Kierownik: mgr Agata Błaszczyk Sawyer


Zakład Dydaktyki Polonijnej [ puno.edu.pl/zdp ]
Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Zechenter


INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH


Dyrektor: prof. dr Stefan Stańczyk


Zakład Technik Komputerowych [ puno.edu.pl/ztk ]
p/o Kierownika: mgr Jan Zaleski


Zakład Badawczo-Projektowy Budownictwa
Kierownik: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski


Zakład Historii Techniki
Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk


INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJDyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Wicedyrektor: prof. Michael Fleming


Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej [ puno.edu.pl/zwkb ]
Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak


Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej [ puno.edu.pl/zwkla ]
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk


Zakład Kultury Mniejszości Narodowych
Kierownik Zakładu: dr Mirosław Matyja


INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCHDyrektor: dr Grażyna Czubińska
Wicedyrektor: dr Agnieszka Szajner


Zakład Psychologii Stosowanej [ puno.edu.pl/zps ]
Kierownik: mgr Adriana Górka


Zakład Nauk o Zdrowiu
Kierownik: mgr Urszula Kaźmierska


Seminarium Doktoranckie Nauk Społecznych
Opiekun merytoryczny: dr Agnieszka Szajner


_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________