Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Doktorzy Honoris Causa P.U.N.O.- Tradycje PUNO -Listy GratulacyjneZbigniew
         Brzeziński
Autor zdjęcia: www.prezydent.pl
Źródło: Wikimedia Commons


"PUNO has a special symbolic and emotional significance for me: it stood out for several decades as the only authentically free expression of Poland’s intellectual tradition. Your voice was a constant reminder that free thought is essential component of political freedom…"

Prof. Zbigniew Brzeziński
Londyn 2005

--

2016:
prof. dr John Żarnecki

2015:
prof. dr Zbigniew A. Pełczyński

2014:
prof. dr Andrzej Żaki
prof. dr Alicja Moskalowa

2013:
ks. Prałat Stefan Wylężek

2012:
Jerzy Bogdan Cynk

2011:
prof. Jan Ciechanowski

2010:
prof. dr Stanisaw Portalski
dr Adam Zamoyski

2009:
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
prof. Jack Lohman

2008:
prof. Karol Sikora
Krystyna Bednarczyk

2007:
Bolesław Taborski
prof. Michał Kleiber

2006:
Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski

2005:
prof. Zbigniew Brzeziński
Sir Leszek Borysiewicz

2004:
prof. Józef Rotblat

2003:
Jan Nowak - Jeziorański
prof. dr Józef Garliński

2002:
prof. dr Jan Władysław Woś
płk. prof. dr Apoloniusz Zawilski

1999:
prof. dr Józef Jasnowski
dr Cicely Saunders

1998:
prof. Józef Bujnowski

1991:
Achilles de Laurant

1990:
prof. Stanisław Świaniewicz
Antonio de Sousa Lara

1989:
Kard. Władysław Rubin
dr Peter Bander - Van Duren
John Tanner

1988:
prof. Karolina Lanckorońska

1987:
gen. broni Stanisław Maczek
gen. dyw. Klemens Rudnicki
Caroline Cox (Baroness)

1986:
prof. dr
Janina Haydzianka-Pilatowa

1985:
Sir Andrzej Panufnik

1982:
Edward Bernard Raczyński

1981:
prof. Władysław Bartoszewski
mjr Józef Czapski
inż. Józef Maria Poniatowski

1980:
prof. Tadeusz Sulimirski
Regina Oppman
prof. Marian Bohusz
prof. Möller Christensen

1977:
prof. Taduesz Reichstein
gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki
Henryk Michał Zygalski

1976:
mec. Mieczysław Chmielewski

1973:
prof. dr hab. Oskar Halecki

1972:
inż. Roman Ludwik Wajda
Stanisław Ostrowski

1971:
prof. Adam Pragier
prof. Bronisław Hełczyński

1970:
gen. dyw. prof. dr hab.
Marian Kukiel

1969:
prof. Zygmunt Nagórski
dr inż. Jan Władysław Wrażej

POCZET  REKTORÓW  PUNO  W  LONDYNIE


prof. Oskar
             Halecki

prof. Tadeusz
             Brzeski

prof. Cezaria
             Baudouin de Courtenay Jędrzejowiczowa

prof. Tadeusz
             Sulimirski

prof. Jerzy
             Gawenda

prof.
             Mieczysław Sas-Skowroński

prof. Jan
             Drewnowski

prof.
             Zdzisław E. Wałaszewski

prof. dr
             Wojciech Falkowski

prof. dr hab.
             Halina Taborska
Ryszard Kaczorowski
Autor zdjęcia: Cezary Piwowarski
Żródło: Wikimedia Commons


"Siedemdziesiąt lat działań PUNO przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury, dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę."


ŚP Prezydent
Ryszard Kaczorowski
Londyn 2009 - "70 lat P.U.N.O."


--
List Gratulacyjny
Św. p. Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego
List gratulacyjny
Premiera RP
Donald Tusk
List gratulacyjny
Ambasador RP w Wlk. Brytanii
Barbara Tuge-Erecińska
List gratulacyjny
Prorektora Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu
List gratulacyjny
Rektora Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
List gratulacyjny
Rektora - Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej
List gratulacyjny
Prezesa Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczyźnie

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________