Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

MISJA UTW- Uniwersytet Trzeciego Wieku & Innych -WIADOMOŚCI

Wiele uczelni europejskich zakłada obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku jako formę kształcenia osób dorosłych. W ten sposób wspiera się intelektualnie i emocjonalnie starsze pokolenia, które stają się coraz liczniejsze, aczkolwiek coraz bardziej pozbawione bezpośredniego kontaktu z nauką i środowiskiem akademickim. Działający od 2008 roku przy PUNO Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnie stać się oparciem intelektualnym i akademickim dla wszystkich przebywających na Wyspach rodaków.

UTW-PUNO nie stawia żadnych limitów ani ograniczeń, może do niego dołączyć każdy bez względu na wiek i wykształcenie. Czesne wynosi jedynie £50 za semestr, płatne z góry.

Wykłady odbywają się w sali wykładowej PUNO, w budynku POSK, III piętro, 240 King Street, London W6 0RF.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie PUNO w poniedziałki, środy i piatki w godz. 16.00-19.00, tel.: 02088469305, e-mail: utw@puno.edu.pl

W bieżącym roku akademickim omawiane będą zagadnienia dotyczące współczesnej Europy i świata w wieku XXI: w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach między-narodowych.


>>
          POWIĘKSZ <<
Słuchacze UTW PUNO [24.01.2011]


>>
          POWIĘKSZ <<
Wykład prof. Taborskiej [24.01.2011]
ZOOM


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PUNO

(dla osób w każdym wieku!)


rok akademicki 2017/2018, sem. I - zimowy
Wykłady w środy o godz. 16.00, Sala Wykładowa PUNO, IIIp., POSK
Czesne za 1 semestr £50, opłata za 1 wykład £5


Polska i Świat w XXI wieku11.10.2017 dr Agnieszka Szajner
Prewencja i zarządzanie stresem

18.10.2017 mgr Urszula Walczak
Zdrowie seksualne seniorów (ZOBACZ: plakat... )

25.10.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Londyn wielokulturowy. Sikhowie: tradycje i odrębność etniczna (ZOBACZ: plakat... )


01.11.2017 Dzień Wszystkich Świętych - nie ma wykładu


08.11.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Londyn wielokulturowy. Sushi, origami, hybrydyzacja - o odziaływaniu kultury japońskiej

15.11.2017 mgr Leszek Kulaszewicz
Rzeczywistość on-line, a współczesne paradygmaty pedagogiczne - jak przewidzieć i wychować do nadchodzących szans i zagrożeń

22.11.2017 DWA WYKŁADY! Wstęp na obydwa wykłady łącznie - £5
godz. 16.00 prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska (ZUT Szczecin)
Potrawy ‘ready-to-eat’ z perspektywy konsumenta
godz. 17.30 prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy (UE Wrocław)
Żywienie a depresja

29.11.2017 dr Agnieszka Szajner
Techniki relaksacyjne

06.12.2017 dr Joanna Janicka
Lublin - kulturowa atrakcja wschodniej Polski

13.12.2017 prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Polszczyzna dzisiaj


Przerwa świąteczno-noworoczna 18 XII 2017 - 1 I 2018


10.01.2018 mgr Urszula Walczak
Warsztaty. Arteterapia - leczenie przez sztukę

17.01.2018 mgr Przemysław Salamoński
O Zakonie Maltańskim dawniej i obecnie

24.01.2018 mgr Aleksandra Jędryszek
Funkcjonowanie szkoły polskiej w Stanach Zjednoczonych

31.01.2018 dr Joanna Janicka
Pałac Zamoyskich - muzeum na miarę XXI wieku


Przerwa zimowa 5 - 17 II 2018

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, nie mającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają w Polsce już trzydziestopięcioletnią tradycję, to jednak dopiero od momentu odzyskania wolności przez nasz kraj przeżywają prawdziwy rozkwit. Zaświadcza to o szybko rosnących aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Senat pragnie zachęcić seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących dotrzymywać kroku młodszym generacjom. Uniwersytety trzeciego wieku to znakomity przykład pozarządowej organizacji samopomocowej. Funkcjonują one w oparciu o społeczną pracę wielu tysięcy wolontariuszy, poświęcających swój czas i energię dla dobra i rozwoju innych seniorów. Seniorskie uniwersytety nie zamykają się na swoje środowisko. Przez współpracę ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej.

Uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie uczelniom, które pomagają wolontariuszom. Pragniemy zachęcić wszystkie polskie uczelnie do działań na rzecz tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Niech wspieranie tych organizacji będzie częścią misji każdej uczelni. Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia także wkład samorządowców w rozwój seniorskich organizacji społecznych. Uniwersytety trzeciego wieku wraz z innymi organizacjami seniorskimi powinny być partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych, jakie wiążą się ze starzeniem społeczności lokalnych.

Obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku staną się z pewnością istotną częścią wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszychi Solidarności Międzypokoleniowej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierać działania Komitetu Organizacyjnego tych obchodów, zwłaszcza przygotowanie pierwszego krajowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest niezwykle istotne, aby zapewnić w nim udział reprezentacji seniorów żyjących także poza granicami Rzeczypospolitej.

Wspólnie możemy przyczynić się do utrwalania pozytywnego wizerunku osób starszych, przeciwdziałać groźbie ich wykluczenia, sprzyjać integracji, lepiej spożytkować wiedzę i doświadczenie seniorów dla rozwoju Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

MARSZAŁEK SENATU


Bogdan BORUSEWICZ'Ź R Ó D Ł O: "Third Age Matters" - Summer 2012 - str. 4

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________