Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


- Zeszyty Naukowe PUNO -

REDAKCJA:

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
REDAKTOR NACZELNA

dr Żaneta Steffek
SEKRETARZ REDAKCJI

prof. dr hab. Halina Taborska
REDAKCJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

dr Andrzej Chludziński
REDAKCJA STYLISTYCZNO-JĘZYKOWA

______________


RADA NAUKOWA:

prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski
KOPENHAGA

prof. dr hab. Alicja Moskalowa
LONDYN

prof. dr Stefan Stańczyk
LONDYN

prof. dr hab. Halina Taborska
LONDYN

______________


RECENZJE:

prof. dr hab. Maria Beisert

prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec

prof. dr hab.Oskar Stanisław Czarnik

dr hab. Ewa Danowska

______________


Aktualizacje POLindex:

dr Izabela Krasińska

______________


SKŁAD I PRZYGOTOWANIE
DO DRUKU:


Wydawnictwo Jasne
POLSKA

Marta Ossowska
KOREKTA

Bogdan Władysław Kowalczyk, Cyryl Kowalczyk
PROJEKT OKŁADKI

Drota Okroj
OPRACOWANIE GRAFICZNE

______________


WYDAWCA:

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
238-246 King Street
London W6 0RF
United Kingdom

______________


UWAGA, DLA AUTORÓW:

Zasady przygotowania tekstu do Zeszytów Naukowych PUNO: TUTAJ...


Pobierz Zeszyty: Numer 3 | Numer 2 | Numer 1


Pierwszy z "Zeszytów Naukowych" Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie ukazał się w Londynie blisko pół wieku temu, w roku 1964, a głównym inicjatorem niewielkich rozmiarami publikacji seryjnych był znany historyk i archeolog, prof. Tadeusz Sulimirski, ówczesny dziekan Wydziału Humanistycznego, w latach późniejszych prorektor i rektor PUNO. Tytuł tego pierwszego woluminu brzmiał: Funkcja składni w ukształtowaniu rytmicznym utworu na materiale "Ballady o chorym księżycu" Beaty Obertyńskiej, a jego autorką była Krystyna Ganther. Sygnalizował, że badania humanistyczne dotyczące języka i literatury polskiej będą jednym z wątków wiodących „Zeszytów".


Pomiędzy rokiem 1964 a 2004 ukazały się 23 "Zeszyty Naukowe" PUNO, przypisane trzem wydziałom: Nauk Humanistycznych, Prawa i Nauk Społecznych (od 2002 roku Nauk Społecznych) oraz Nauk Technicznych. Ostatni poświęcony był Polakom w Wielkiej Brytanii wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; zawierał teksty dziewięciu autorów i stanowił zapis konferencji uczelnianej poświęconej tejże tematyce. Stał się niejako świadectwem odmiany losów i motywacji polskich emigrantów i migrantów, sytuacji polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii oraz nowych potrzeb polskiego piśmiennictwa naukowego poza granicami kraju.


Dawne "Zeszyty Naukowe", podobnie jak ich macierzysta uczelnia, służyć miały wolnej polskiej nauce, stanowić dowód, że rozwija się ona nieprzerwanie, bez ideologicznych nakazów i politycznych nacisków, poza granicami kraju. Nowe "Zeszyty" mają budować pomosty pomiędzy akademickim środowiskiem krajowym, naukowcami polskimi działającymi poza Polską oraz badaczami kraju osiedlenia. Pragną wspierać młodsze i najmłodsze pokolenia badaczy, w tym także doktorantów PUNO. Poczesne miejsce zajmują w nich badania dotyczące emigracji i migracji, przede wszystkim - ale nie tylko - polskiej. Są otwarte na problemy wielokulturowości i akulturacji.


Zeszyty wznowione po dziewięciu latach przerwy, pod nieco zmienioną nazwą: "Zeszyty Naukowe PUNO" (a zatem z dodanym skrótem nazwy uczelni), mają inny format - są rocznikiem uniwersyteckim, niezwiązanym bezpośrednio z pracą wydziałów czy instytutów, a ich prezentację znajdzie czytelnik w wprowadzeniu "Od Redakcji", redaktor naczelnej, profesor Jolanty Chwastyk-Kowalczyk.


Jako inicjatorka wznowienia "Zeszytów Naukowych PUNO" i rektor uczelni składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy głębokiej wdzięczności pani Redaktor Naczelnej i jej Zespołowi, Radzie Naukowej oraz profesorom - recenzentom, bez których życzliwości i bezinteresownej pracy wydanie nowych "Zeszytów" nie byłoby możliwe. Autorom tegorocznych i wszystkich następnych "Zeszytów Naukowych PUNO" życzę wszelkich sukcesów naukowych i wielu ważnych publikacji.


Halina Taborska
REKTOR PUNO_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________