Jesteœmy Polskim Uniwersytetem Na ObczyŸnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


KONTAKT- Zakład Kultur Mniejszości Narodowych -INFORMACJE

Zakład Kultur
Mniejszości Narodowych
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: info@puno.edu.pl

Zakład...

Pracownicy...

Projekty...

Publikacje...


Zakład Kultur Mniejszości Narodowych został powołany w 2013 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej PUNO.
Narastające imigracje wpływają na zjawisko wielokulturowości rozumiane w kategoriach faktu kulturowego i relacji międzyludzkich oraz polityki państwa, czyli jej substancjalnym i komunikacyjnym wymiarze. Te procesy stały się przedmiotem licznych analiz polskich i zagranicznych badaczy w skali światowej.
W sferze działalności naukowo-badawczej pracownicy Zakładu podejmują problematykę wiążącą się z szeroko pojętymi kontekstami wielokulturowości, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.
Pracowników Zakładu łączy przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny - socjologii, politologii, psychologii, historii, filozofii, i ogólnopojętej kultury - i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów badawczych i dydaktycznych.
Zakład zajmuje sie szczególnie aspektem wielokulturowości w stolicy Wielkiej Brytanii. "Wschodnia" kultura krajów Unii wywodzących się z byłego bloku sowieckiego oraz ich wpływ na wielokulturowość Londynu jest aktualnie wiodącą problematyką badawczą Zakładu.
PRACOWNICY:


prof. dr Mirosław Matyja
Kierownik Zakładu


Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r.

Mirosław Matyja jest profesorem na Universidad Autonoma de Guadalajara w Meksyku oraz profesorem afiliowanym na PUNO w Londynie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych. Autor i współautor 12 monografii i ponad 120 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim. Z zamiłowania alpinista i himalaista oraz badacz najnowszej historii Polski. Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów.

--

dr Teresa Folga-Naidoo
Z-ca Kierownika Zakładu


Historyk, archiwista, kulturoznawca, badacz dziejów najnowszych Afryki; pracownik naukowy i wykładowca PUNO. Doktorat w dziedzinie historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2009-2014, zastępca kierownika Zakładu Badań Nad Emigracją. W latach 2010-2013 archiwista w Instytucie Polskim i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie. W latach 2014-2016 kierownik Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych. Od roku 2016 pełni funkję zastępcy kierownika ZKMN. Członkini Senatu PUNO oreaz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie, uczestniczka konferencji i warsztatów naukowych w Polsce i UK. Prowadzi badania z zakresu wielokulturowości miast UE, oraz historii społecznej i kulturalnej Afryki, głównie społecznosci indyjskiej w RPA i wielokulturowości miast w Afryce. Publikacje nt. II wojny światowej, emigracji polskiej, historii społeczeństw afrykańskich, wielokulturowości. Miłośniczka literatury podróżniczej, dzikiej przyrody oraz orientalizmu. Mieszka w Londynie z mężem i córką.

--

dr Joanna Janicka
Adiunkt


Doktor nauk humanistycznych. Główne kierunki badawcze: Naukowe zainteresowania pracownika ukierunkowane są na szeroko rozumiane, wielokulturowe dziedzictwo rozwijające się we współczesnej Europie w nierozerwalnym związku z turystyką, i jej społecznym charakterem. Rozwój ośrodków o istotnym, kulturowym znaczeniu w Europie na przestrzeni dziejów oraz rozwój regionalny. Autorka i współautorka książek z zakresu historii, m.in mniejszości narodowych, dziedzictwa kulturowego, periodyków, artykułów i recenzji krajowych i regionalnych dot. turystyki, rozwoju regionalnego. Stypendystka Société Historique er Littéraire Polonaise w Paryżu dla młodych naukowców i badaczy. Trener regionalny w zakresie funduszy UE na rzecz kultury. Obecnie: Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ds. oceny projektów oraz opracowania ekspertyz; Niezależny ekspert zewnętrzny do oceny strategicznej projektów UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 20014-2020, Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki.


PROJEKTY:


Projekt pt. "Wielokulturowość miast europejskich na przykładzie Londynu. Studia z zakresu historii, socjologii, psychologii oraz ogólnopojętej kultury" prowadzony jest we współpracy z zakładami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce i w Wielkiej Brytanii.PUBLIKACJE:


Mirosław Matyja

Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej

Wydawnictwo Adam Marszałek 2016
ISBN 978-83-8019-494-6
212 strony


Mirosław Matyja

Zwischen Krieg und Hoffnung. Internierung der 2. polnischen Infanterieschützen-Division in der Schweiz 1940-45.

Wydawnictwo Peter Lang 2016
ISBN 978-3-631-67633-2
242 strony2017/10/28

W "Aspekcie Polskim". Łódź, 2017 nr 236, s. 7. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. "Muzułmanie w Szwajcarii".

--

2017/08/12

W "Aspekcie Polskim", Łódź, 2017 nr 234, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Korea Północna - ostatni bastion komunizmu. W czasopiśmie "Nasza Gazetka - Polnische Zeitschrift in der Schweiz", Zürich, nr 2/298/2017, s. 4-6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Druga wojna perska a uchodźcy w Europie.

--

2017/04/29

W "Przeglądzie Politologicznym", Poznań, Nr 4/2016, s. 19-26, ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?

--

2017/03/29--

2017/03/20

W poniedziałek 20 marca 2017 w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, na zaproszenie Katedry Filologii Germańskiej UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, prof. Mirosław Matyja zaprezentował odczyt pt. Polacy internowani w Szwajcarii w latach 1940-1945.

--

2017/03/01--

2016/12/17

W czasopiśmie "Nasza Gazetka - Polnische Zeitschrift in der Schweiz", Zürich, nr 4/296/2016, s. 20-22. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Polskie badania europejskiej wielokulturowości w Londynie. Fragmenty artykułu:

"źródłem radykalizacji stają się religia, normy prawne, zwyczaje, sposób codziennego życia, język, edukacja i oczywiście sama szeroko pojęta kultura. Niektórzy przyjmują błędnie, że przyczyną sytuacji napięcia i kształtowania postaw radykalnych i ksenofobicznych jest właśnie idea wielokulturowości.

(...) Brytyjczycy akceptują różnice kulturowe, etniczne, lingwistyczne itd. i umożliwiają ich ekspresję w polityce, w mediach, w szkołach i w ośrodkach religijnych. Nie włączają je jednak automatycznie do swojej kultury i nie wchodzą z nimi w ścisłe relacje.

(...) Ten anglosaski model mozaiki kulturowej akceptuje co prawda różnice, ale niekonieczne włącza obce kultury do wspólnej kultury Londynu.

(...) Pracownicy naukowi Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych na PUNO w Londynie są zgodni, że narastające imigracje wpływają na zjawisko wielokulturowości rozumiane w kategoriach faktu kulturowego i relacji międzyludzkich oraz polityki państwa".

--

2016/12/14--

2016/11/25

W "Aspekcie Polskim", Łódź, 2016 nr 226, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Wielokulturowość na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Fragmenty artykułu:

"Społeczeństwa wielokulturowe są dzisiaj dość powszechne. Problemem do rozwiązania dla polityków jest znalezienie sposobu, aby różnice nie utrudniały współżycia w tego typu społeczeństwie. Obok pojęcia "wielokulturowość", które to określenie ma funkcję opisującą i nienormatywną, pojawia się pojęcie "międzykulturowość" mające charakter opisowy i normatywny i proponuje konkretne sposoby zarządzania oraz sterowania różno-rodnością kulturową. Przykładów zarządzania zróżnicowaniem kulturowym we współczesnym świecie jest wiele. Na uwagę zasługują przede wszystkim modele brytyjski, francuski i niemiecki.
(...) Zakład Kultur Mniejszości Narodowych, który został powołany w 2013 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, zajmuje się problematyką wielokulturowości lub - jak kto woli - międzykulturowości i przed-stawionymi powyżej problemami.
(...) Ta młoda instytucja ma ambitne plany, do których należy współpraca z instytucjami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich. Celem tych kontaktów i badań naukowych jest analiza wielokulturowości w Europie i sformułowanie propozycji konkretnych sposobów zarządzania oraz sterowania różnorodnością kulturową na starym kontynencie."


--

2016/10/12

Prof. Mirosław Matyja wygłosił 12 października 2016, w ramach UTW na PUNO, referat na temat:
Polonia w Szwajcarii - historia i współczesność.
Skrócona wersja referatu ukazała się w miesięczniku "Aspekt Polski", Łódź, 2016 nr 225, s. 10.

--

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________