Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


AKTUALNOŚCI- Zakład Nauk o Zdrowiu -KONTAKT

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018
[ Studia  Podyplomowe  ZPS & ZNZ  ]


1 => Coaching
------
2 => Akademia Trenerów
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Społeczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => PSYCHODIETETYKA
------
8 => ZDROWIE PUBLICZNE
------
9 => ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
------
10 => PSYCHOLOGIA BIZNESU w warunkach BREXIT

Nowe studia podyplomowe: PSYCHODIETETYKA

LONDYN, 2 maja 2017

Nowy kierunek studiów podyplomowych PUNO, realizowanych przez nowy Zakład w strukturze Instytutu Nauk Społecznych. Zakład Nauk o Zdrowiu zaprasza na swoją jednoroczną, 160-godzinną "Psychodietetykę". Dyplom w dzisiejszych czasach bardzo użyteczny.SZCZEGÓŁY: Zobacz...


SeksuologTerapiaPar

dr Grażyna Czubińska - kierownik Zakładu. Seksuolog, doradca rodzinny i specjalista w zakresie edukacji i terapii psychoseksualnej, mediator i trener oraz wykładowca, szkoleniowiec i publicysta. Obecnie dyrektor Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych.


mgr Urszula Kaźmierska - zastępca kierownika Zakładu. W 2000 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Studia magisterskie kontynuowała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ukończyła je w 2003 roku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Przez sześć lat w Polsce pracowała w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dodatkowe kwalifikacje: stopień instruktora sportu w zakresie pływania, stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki, kurs masażu leczniczego I, II i III stopnia. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie na PUNO ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, kierunek: Seksuologia Społeczna, wolontaryjnie pracuje w Drug & Alcohol Service jako Recovery Worker oraz w Polskim Centrum Zdrowia Seksualnego jako Sekretarz oraz doradca zdrowia seksualnego. Zatrudniona jest w sektorze Public Health jako Health Improvement Advisor na terenie Hertfordshire, a także w Supporting Herts na stanowisku Housing Recovery Worker. Dodatkowo pracuje jako Project Reaserch Officer w Healthwatch Hertfordshire pracujac nad prokjetem Public Health oraz Hertforsdhire University dotyczącym badania opinii Polakow nt. opieki zdrowotnej i socjalnej w UK. W soboty jest nauczycielem wczesnoszkolnym w Polskiej Sobotniej Szkole w Londynie. Doktorantka na AWF Kraków - zainteresowania naukowe związane są z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, zagrożeń wynikających z braku aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health related fitness).Wszystko to w powiązaniu ze znajomością problemów emigracji polskiej w Wielkiej Brytaniii zagadnień związanych z edukacją szkolną doprowadziło do powstania koncepcji rozprawy doktorskiej pt.: „Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci z rodzin polskich mieszkających w Londynie na tle rówieśników z Polski (w wieku10,5–12,5 lat)". Absolwentka Seminarium Doktoranckiego PUNO 2011-2013. Zastępca Kierownika Zakładu Nauk o Zdrowiu na PUNO w Londynie. Prywatnie żona, matka dwóch synów oczekująca aktualnie trzeciego dziecka.


mgr Urszula Walczak - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dyplomowany protetyk słuchu Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Seksuologii Społecznej oraz studentka Psychologii Stosowanej na PUNO. Doktorantka i koordynator Psychologii Stosowanej w Instytucie Nauk Społecznych oraz asystent w Zakładzie Nauk o Zdrowiu. Członek Senatu PUNO reprezentujący słuchaczy. Pełni dyżury w telefonie zaufania Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie. Współkoordynatorka Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii oraz członkini Zjednoczonego Królestwa Polek w UK. Członkini Polish Psychologists’ Association. Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą akulturacji psychologicznej w odniesieniu do integracji międzykulturowej kobiet polskich z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi badania nad stresem akulturacyjnym kobiet polskich w związkach mieszanych na terenie UK.


mgr Justyna Kulczyk - W trakcie przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Seksuolog Kliniczny (SWPS w Sopocie). Pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Liczne staże kliniczne, m.in. w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, w Zakładzie Karnym w Malborku. Ukończone kursy, m.in. "Understanding Anxiety, Depression and Cognitive Behavioral Therapy" (University of Reading); "Sprawcy przestępstw seksualnych. Schemat konceptualizacji sprawy w kategoriach poznawczych" (Uniwersytet Jagielloński); "Specyfika postępowania karnego w przypadkach przestępstw seksualnych" (Uniwersytet Jagielloński). Członek Polish Psychologists’ Association oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii. Zakres zainteresowań i prowadzone badania naukowe mieszczą się w obszarze szeroko rozumianej seksuologii klinicznej oraz sądowej, psychopatologii oraz dysfunkcji w relacjach partnerskich.


Sabina Mazoruk, MBPsS - Asystentka Zakładu. Psycholog, doktorantka Psychologii Zdrowia na University of The West of England, ze szczególnym zainteresowaniem problematyką zdrowia publicznego oraz interwencji promujących zmiany zachowań zdrowotnych w przewlekłych chorobach psychotycznych oraz w pierwszym epizodzie psychotycznym u ludzi młodych. A takze problematyką dostosowania się do zycia z diagnozą zmieniajacą zycie lub z chorobą terminalną. Obecnie obowiązki zawodowe dzieli pomiędzy rolę kliniczną w ośrodku zdrowia psychicznego w Hertfordshire oraz rolę badawczą przy wydziale klinicznej psychologii zdrowia w szpitalu ortopedycznym w Londynie. Zastępca dyrektora Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie.

- Napisz  do  nas -
zps@puno.edu.pl
_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________