Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


AKTUALNOŚCI- Zakład Psychologii Stosowanej -KONFERENCJE & SZKOLENIA

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018
[ Studia  Podyplomowe  ZPS & ZNZ ]

1 => Coaching
------
2 => Akademia Trenerów
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Społeczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => PSYCHODIETETYKA
------
8 => ZDROWIE PUBLICZNE
------
9 => ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
------
10 => PSYCHOLOGIA BIZNESU w warunkach BREXIT
- Napisz do nas:
- zps@puno.edu.plmgr Adriana Górka
Kierownik ZPS
"Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT"

LONDYN, 3 maja 2017

BREXIT zbliża się wielkimi krokami. Polskie firmy w UK powinny być na wszystko gotowe. Przygotuj się z nami do zarządzania zmianami w swojej firmie. Kryzys kontrolowany to milowy krok w rozwoju.SZCZEGÓŁY: Zobacz...Zakład Psychologii Stosowanej formalnie rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009, w ramach Instytutu Kultury Europejskiej PUNO. Na chwilę obecną w pracę Zakładu zaangażowanych jest wolontaryjnie dziesięć osób. W październiku 2008 swoją działalność rozpoczęło seminarium doktoranckie w zakresie psychologii. Na przestrzeni lat wzięło w nim udział kilkunastu doktorantów. W ramach seminarium odbyły się m.in. spotkania z wykładowcami z Wielkiej Brytanii i Polski. Uczestnicy seminarium korzystali także z konsultacji indywidualnych oraz mieli możliwść regularnego cotygodniowego kontaktu z dr Magdaleną Łużniak-Piechą oraz dr Barbarą Czarnecką - opiekunami seminarium. Zakład Psychologii Stosowanej prowadzi pełnowymiarowe, dwusemestralne kursy podyplomowe z Psychologii Stosowanej oraz Mediacji i Negocjacji (po 150 godzin dydaktycznych każdy). Ponadto w ofercie ZPS znajduje się czterosemestralna Seksuologia Społeczna (350 godzin dydaktycznych), a także dwusemestralny Coaching (180 godzin dydaktycznych). Pracownicy Zakładu i uczestnicy seminarium prowadzą oraz planują wiele projektów badawczych w zakresie społecznej psychologii społecznej i zdrowia. Bieżące projekty obejmują badania postaw rodziców i nauczycieli wobec edukacji seksualnej, diagnozę stanu związków i rodzin w sytuacji emigracji, psychologiczną sytuację kobiet ciężarnych oraz badania potrzeb i nastawień młodych ludzi przyjeżdżających z Polski do Wielkiej Brytanii. Pracownicy Zakładu zostali m.in. zaproszeni na Konferencję dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Macierz Polską, wspólną konferencję PAU-PUNO: EuroEmigranci.PL (Kraków 2013), oraz uczestniczą we własnych projektach konferencyjnych. W tych ramach poprowadzą seminaria, m.in. na temat trudności integracyjnych i ich wpływu na pracę z uczniem oraz procesów adaptacyjnych towarzyszącym zmianie środowiska szkolnego.

mgr Adriana Górka - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją kliniczną i resocjalizacyjną. Dyplomowany Mediator i Negocjator oraz Life Coach z dyplomem ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Od niedawna również absolwentka Seksuologii Społecznej na PUNO. Doświadczenie w Polsce zbierała pracując z osobami chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Od 2010 jest członkiem Polish Psychologists' Association, gdzie udziela konsultacji psychologicznych, oraz British Psychological Society. W latach 2012 do 2013 roku była współkoordynatorką projektu Warsztatów w Polskich Szkołach Sobotnich. Współtwórczyni i współkoordynatorkaa projektu Szkoleń psycho-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli w latach 2014-2015. Od 2015 roku dyżuruje w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego). Od 2015 roku pracownik naukowy PUNO, gdzie zajmuje się koordynowaniem studiów podyplomowych z Coachingu oraz pracą ze studentami. Od września 2016 do kwietnia 2017 zastępca kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej. Od maja 2017 pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO.


dr Magdalena Łużniak-Piecha - Krajowy opiekun merytoryczny seminarium doktoranckiego Instytutu Nauk Społecznych PUNO. Doktor psychologii, członek Instytutu Psychologii Stosowanej. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii zarządzania i psychologii międzykulturowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania międzykulturowego oraz strategii adaptacji i radzenia sobie z szokiem kulturowym.


mgr Monika Kmiecik - Psycholożka, absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Polish Psychologists' Association. Asystentka w Zakładzie Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. z dziećmi i ich rodzicami w obozie dla uchodźców w Polsce. W pracy psychologa stosuje podejście poznawczo - behawioralne. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności wokół problemów akulturacji psychologicznej emigrantów, stresu akulturacyjnego, wartości i tożsamości kulturowej.


dr Agnieszka Szajner - Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych PUNO. Muzyk i pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na wydziale Wychowania Muzycznego. Tytuł doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki otrzymała w roku 2013 na Uniwersytecie Szczecińkim. Dr Szajner jest wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Autorka książki „Integracja Międzykulturowa uczniów Szkoły Polskiej w Atenach”. Autorka wielu artykułów naukowych poświęconych edukacji polonijnej w Europie, a także problemów związanych z imigracją i integracją międzykulturową.


mgr Leszek Kulaszewicz - absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, oraz Associated Board of the Royal Schools of Music. Zaangażowany w misję jednoczenia, wspomagania i kulturalnego ubogacania Polaków w Wielkiej Brytanii - członek PPA i PPL, współzałożyciel i mediator APM, pomysłodawca i organizator corocznych Londyńskich Zaduszek Jazzowych, twórca i autor bloga o wychowaniu i samorealizacji stronamarsa.pl, nauczyciel, szkoleniowiec i wykładowca. Jako asystent i doktorant PUNO eksploruje badawczo problematykę z pogranicza zagadnień stresu, ojcostwa i emigracji.


prof. Elżbieta Perzycka - pracuje jako profesor w Zakładzie Edukacji Informatycznej i Medialnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Oprócz swojej pracy badawczej i dydaktycznej, jest również ekspertem projektowym m.in. w programie Unii Europejskiej "HORIZON 2020". Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 20 zwartych publikacji, oraz kilkadziesiąt artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie współpracuje od 2015 roku, prowadząc zajęcia na seminarium doktoranckim oraz opracowując wnioski projektowe, w których partnerem jest PUNO - w tym m.in. projekt badawczy "TICASS". Prof. Perzycka jest też opiekunem merytorycznym i promotorem dwóch doktorantek PUNO.
Konferencja Listopadowa 2016: tutaj...
WARSZTAT: Budowanie poczucia wartości u
                  dzieci w polskich i angielskich szkołach.
_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________