Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!
REKRUTACJA...KONTAKT- Zakład Technik Komputerowych -PRACOWNICYPolski Uniwersytet Na Obczyźnie
Zakład Technik Komputerowych

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: ztk@puno.edu.plKURS: "Zasady projektowania relacyjnych baz danych"

LONDYN, 1 czerwca 2012Prof. Stefan Stańczyk z Instytutu Nauk Technicznych PUNO zaprasza na kurs "Zasady projektowania relacyjnych baz danych".

Promocyjna opłata za kurs wynosi £180. Zajęcia prowadzone będą po polsku z równoczesnym użyciem terminologii angielskiej. - Zajęcia odbędą się w siedzibie PUNO (budynek POSK) w okresie: 1/06 - 1/07 2012 w piątki (1, 8, 15, 22, 29) w godz. 17:00 - 20:00 lub w niedziele (3, 10, 17, 24, 1/07), w godz. 14:00 - 17:00.


"ZASADY  PROJEKTOWANIA  RELACYJNYCH  BAZ  DANYCH"

"PRINCIPLES OF DESIGNING RELATIONAL DATABASES"

Kurs Instytutu Nauk Technicznych
Course of The Institute of Technical SciencesZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA / CONTENT


- Charakterystyka modelu relacyjnego / Characteristics of the relational model

- Algebra relacji / Relational algebra
_ Syntaktyka i semantyka operatorów algebraicznych / Syntax & semantics of algebraic operators
_ Reprezentacja kwerend poprzez wyrażenia algebraiczne / Queries as algebraic expressions

- SQL / SQL
_ Podstawowe struktury języka / Basic structures of the language
_ Złożone instrukcje SQL / Compound SQL expressions
_ Algebraiczna interpretacja kwerend wyrażonych w SQL / Algebraic interpretation of SQL queries

- Optymalizacja kwerend / Query optimisation
_ Optymalne formy drzew reprezentujących kwerendy / Optimal forms of query trees
_ Algorytmy realizacji operatorów algebraicznych / Algorithms for algebraic operations

- Optymalizacja struktur relacyjnych / Optimisation of relational structures
_ Formy normalne wynikające z zależnosci funkcyjnych, wielowartosciowych i klasy join /
_ Normal forms wrt functional, multivalued and join dependencies


CZAS TRWANIA KURSU / COURSE DURATION

_______ 15 godzin (5 sesji 3-godzinnych) / 15 hours (5 sessions, 3 hours each)


FORMA NAUCZANIA / FORM OF TEACHING

_______ Prezentacja zagadnień teoretycznych ilustrowanych przykładami /
_______ Presentation of theoretical topics supported by illustrative examples

_______ Ċwiczenia typu "problem-solving" /
_______ Problem-solving sessions


OCENA KOŃCOWA / ASSESSMENT

_______ Na podstawie 2-godzinnego egzaminu na zakończenie kursu /
_______ Exam (2-hour paper) at the end of the course


DYPLOM / AWARD

_______ Certyfikat ukonczenia kursu wystawiony w języku polskim i angielskim przez PUNO/INT
_______ PUA/ITS postgraduate certificate


WYMAGANE UMIEJĘTNOSCI SŁUCHACZY / ASSUMED PREREQUSITE SKILLS

_______ Podstawy matematyki dyskretnej i baz danych /
_______ Familiarity with basic discrete mathematics & fundamentals of databases


BIBLIOGRAFIA / READING LIST

Stanczyk et al., Theory & Practice of Relational Databases (2nd ed.), Taylor & Francis, 2001
Date, An Introduction to Database Systems (8th ed.), Addison-Wesley, 2004
Elmasri/Navathe, Fundamentals of Database Systems (3rd ed.), Addison-Wesley, 2000
Korth /Silberschatz, Database System Concepts (3rd ed.), McGraw Hill, 2001


WYKLADOWCA / LECTURER

_______
Prof. dr Stefan Stanczyk

___________________________________________________________________________


- Promocyjna opłata za kurs wynosi £180. Szczegółowy program kursu w załączeniu.

- Zajęcia prowadzone będą po polsku z równoczesnym użyciem terminologii angielskiej.

- Zajęcia odbędą się w siedzibie PUNO (budynek POSK, adres w kolumnie z lewej) w okresie
_1/06 - 1/07 2012 w piątki (1, 8, 15, 22, 29) w godz. 17:00 - 20:00 lub w niedziele (3, 10, 17, 24, 1/07)
_w godzinach 14:00 - 17:00.


=>  POBIERZ  FORMULARZ  REJESTRACYJNY:  Tutaj...


- Prof. dr Stefan Stańczyk [ ... ]

- Damian Marcinkiewicz [ ... ]
- Radek Korda [ ... ]

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________